SINAVLAR
 

GAÜN TÖMER

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SINAVLAR

 

DÜZEY BELİRLEME SINAVI

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav olan DBS, GAÜN TÖMER’e kayıt yaptırmak isteyen adaylar için uygulanır. Yazılı sınavın ardından öğrencinin dinleme ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü sözlü sınav yapılır.

 

KUR ATLAMA SINAVLARI

GAÜN TÖMER’in düzenlediği kurslar sonrasında, kursiyerlerin bulundukları kurdaki başarılarını ölçmek ve bir üst kura geçebilmelerini sağlamak için yapılır. Sınav, kursun öğretim kadrosu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanır ve uygulanır.


SERTİFİKA VE DİPLOMA SINAVLARI

GAÜN TÖMER’de temel, orta ve ileri düzey olarak adlandırılmış kurların sonunda, kuru başarıyla bitirmek için ve dil becerilerini ölçmek adına yapılır.

Temel ve Orta düzey kurların sonunda sertifika, bütün kurları başarıyla bitirebilenlere ise diploma verilir.

 

 

 

 

GAÜN TÖMER ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARA UYGULANAN SINAVLAR

 

Türkçe Yeterlik Sınavı

250, 00 TL.