• +90 342 360 93 82

ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAÜN TÖMER), Türkçenin yabancılara öğretimi alanında faaliyet gösteren bir kurumdur. Türkçenin yabancılara öğretimi alanını akademik bir disiplin hâline getirme yolunda önemli adımlar atan Merkezimiz, yabancılara Türkçe öğretiminde şu ilkelerle hareket eder:

  • GAÜN TÖMER’de tematik öğretim metoduna uygun hazırlanmış Ankara Üniversitesi TÖMER’in ders materyalleri kullanılır. Türkçenin fonetik özellikleri ile konuların gündelik hayatta gerekliliği ve birbirleriyle ilişkileri esas alınarak kurulmuş temalarla öğrenci, birbirleriyle ilişkili kelime ve kavramları, gündelik hayatta kendilerine en gerekli olan kelime ve kalıpları öğrenirler.
  • GAÜN TÖMER’de öğretim, Türkçenin kendi mantığı içerisinde yapılır. Böyle bir eğitim ve öğretimle öğrenci, yapı ve şekil bilgisini aşarak Türk’ün ve Türkçenin mantık sistemine ulaşır.
  • Yabancı dil öğrenimi yaşantıları öğrenme becerisidir. Bu bağlamda GAÜN TÖMER’de Türkçe, yaşanılan ve genel insan tecrübesini içine alan, günlük yaşam, vücut dili, kişilerarası ilişkiler, değerler ve davranışlar, sosyal gelenek gibi sosyokültürel bilgilerle öğretilir.
  • Dört temel dil becerisi bildirişimsel ve işlevsel yöntem anlayışı içerisinde öğretilir. İşlevsel ve beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı çerçevesinde konuşma, yazma, okuma, dinleme olarak bilinen dört temel dil becerisini aynı oranda öğretir.
  • GAÜN TÖMER’de öğrenci merkezli öğretim uygulanır. Bu yöntemle öğrencilerin derse katılımı en üst düzeyde gerçekleştirilmekte ve böylelikle bir dil öğreniminde esası oluşturan, o dili kullanabilme becerisi, öğretmen merkezli uygulamaya göre çok daha iyi bir gelişim gösterebilmektedir. Bu amaçla oluşturulmuş öğrenci sayısı düşük sınıflar, verimin düzenli artışını ve sürekliliğini sağlamada önemli katkıları olduğunu özellikle vurgulamamız gerekmektedir. Öğrencilerin derse katılım ve kendilerini ifade etme şanslarının artışıyla, okuma, anlama, konuşma ve yazma yetileri çok kısa zamanda ve en üst seviyede gelişim gösterebilmektedir.
  • GAÜN TÖMER’de görevli öğretim elemanları kendi ana dilleri dışında, yardımcı dil olarak dünyada yaygın olarak kullanılan bir başka dilden de yararlanmaktadır. Bu uygulama özellikle A1 kurunda mümkün olmakta, ilerleyen kurlarda ise ders anlatımı ve öğrenci öğretim elemanı diyalogları büyük ölçüde öğretilen dille, yani Türkçe ile yapılmaktadır. Öğrencilerimizin GAÜN TÖMER’de bulunduğu süre içerisinde öğrenmeye çalıştıkları Türkçe dışında başka bir dili kullanmamaya zorlanmaları onların Türkçe öğrenimini hızlandıran önemli bir başka etken olarak gösterilebilir.
  • GAÜN TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. Türkçe merkezimizde son sistem araç-gereçler ve teknolojik imkânların kullanımı ile dil öğretimi üst düzey verimle gerçekleştirilir. Yabancı öğrencilerin hizmetine sunulan ders materyallerinin bazıları şunlardır: Televizyon, akıllı tahta(Smart board), dizüstü ve PC bilgisayarlar, yansıtma cihazları vb.