• +90 342 360 93 82

YÖNETİM YAPISI

GAÜN TÖMER, Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından atanan bir Müdür ile Müdür’ün başkanlığını yaptığı GAÜN TÖMER Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, Müdür’ün yanı sıra Müdür Yardımcısı ve beş öğretim üyesi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. GAÜN TÖMER Müdürü gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

 

KİMLİK

GAÜN TÖMER, Yükseköğretim kanununun 7. Maddesine göre ve yükseköğretimin amaçları doğrultusunda Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş bir uygulama ve araştırma merkezidir. Son yönetmeliği 8 Ağustos 2010 tarih ve 27666 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

KURULUŞ AMACI

Merkezler, 06.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre kurulurlar. Bu kapsamda Merkezimizin amacı;

 • Başta Türkçe olmak üzere dil öğretmek, çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek,
 • Türkiye’de yükseköğrenim yapmak için Türk Cumhuriyetlerinden ve Akraba Topluluklardan gelen öğrencilerle Türkiye Türkçesi öğrenmek isteyen yabancılara Türkçe öğretmek,
 • Türkiye Türkçesinden başka diğer Türk lehçelerinin öğretimini gerçekleştirmek ve bu lehçelerle ilgili araştırma ve incelemeler yapmak,
 • Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik kısa süreli kurslar düzenlemektir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Merkezimizin çalışma alanları şunlardır:

 • Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak,
 • Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe’nin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 • Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,
 • Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı gezileri düzenlemek,
 • Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 • Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak,
 • Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk dili, dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,
 • Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,
 • Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak,
 • Dil sınavları düzenlemek,
 • Öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek.